Showing all 7 results

Nhà vệ sinh di động là sản phẩm được ra mắt nhằm giảm sự ô nhiễm môi trường cộng đồng. Mặt khác nhà vệ sinh di động còn góp phần nâng cao cảnh quan đô thị cho đời sống người dân.

Nhà vệ sinh di động

Ưu điểm nhà vệ sinh di động

  • Thuận tiện cho mọi người
  • Lắp đặt nhanh chóng, tiện lợi
  • Bảo vệ môi trường cộng đồng
icons8-exercise-96 chat-active-icon